פסק דין עקרוני בנושא פיטורים פוליטיים

להלן פסק הדין העקרוני בנושא הפיטורים הפוליטים שנעשו בדואר ישראל.   התמונה מויקיפדיה פסק הדיןו ניתן ב:  בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק ל"ט.    בתיק דנא הוגשה התביעה בבית הדין האזורי גם כנגד מי שכיהן כמנהל בפועל וכיו"ר מועצת הדואר מר י' שלי, ונדחתה בהיעדר עילה, אך ללא הנמקה מפורטת, ועל כך לא […]

פסק דין עקרוני החל על כל הרנטגנאים בדרוג הרנטגנאים בשירות המעסיקים החתומים על הסכם זה.

פסק דין עקרוני בנושא התארגנות עובדים.

ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים נגד מדינת ישראל:צמצום מספר תלמידים בכיתות

תקציר תיק סק 13/08   עתירה של ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים להורות למדינת ישראל לקיים את התחייבותה השלטונית בעניין צמצום מספר התלמידים בכתות הלימוד והוספת שעות הוראה בחינוך העל-יסודי.   רקע הדברים   בתחילת שנת הלימודים הקודמת (תשס"ח) התקיימה שביתה ארוכת ימים של המורים חברי ארגון המורים. שורת התחייבויות הדדיות של המדינה ושל המורים […]

ארגון המורים נגד מדינת ישראל- צמצום מספר הילדים בכיתה- בית הדין הארצי לעבודה פסק דין מבוא ופרק א

בבית הדין הארצי לעבודה                                                                                                              ס"ק 13/08 ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות                                                             ה מ ב ק ש   –   1. משרד האוצר 2. שר האוצר – מר רוני בר און                                                                                 3. משרד החינוך 4. שרת החינוך – הגב' יולי תמיר 5. ממשלת ישראל                                                                  ה מ ש י ב י ם   […]

ארגון המורים נגד מדינת ישראל- צמצום מספר הילדים בכיתה- בית הדין הארצי לעבודה פסק דין פרק ב

כמו כן, לאור אותה החלטת ממשלה מיום 02.12.08, קבע בית הדין בפסק דינו כך:             "לפי האמור בהודעת המדינה, התכנית הרב-שנתית למימוש יעדי צמצום מספר התלמידים בכיתות והוספת שעות הוראה, כפי שהיא מוצגת בהחלטת הממשלה, תוך הקצאת כספים מוגדרת ומיידית למטרות אלה, בתקציב 2008 – הינה דרך מקובלת להבטחת יישום התכנית. בהודעת המדינה לבית דין […]

ארגון המורים נגד מדינת ישראל- צמצום מספר הילדים בכיתה- בית הדין הארצי לעבודה פסק דין פרק ג

החלטת הממשלה השנייה להודעה שהוגשה מטעם המדינה לבית הדין לאחר הדיון צורפה החלטת הממשלה שהתקבלה ביום 24.08.08 – הוא היום בו הוגש דו"ח ועדת פרידמן – וכותרתה "דחיית יישום ההחלטה בדבר הקטנת מספר התלמידים בכיתה": " מ ח ל י ט י ם: א. לתקן את החלטת הממשלה מספר 3020 מיום 27 בינואר 2007 כך […]

ארגון המורים נגד מדינת ישראל- צמצום מספר הילדים בכיתה- בית הדין הארצי לעבודה פסק דין פרק ד

  הכלל – חובתה של רשות מנהלית לקיים את התחייבותה 27. כל רשות ציבורית חייבת לכלכל את צעדיה בתום לב ולקיים את הבטחותיה בהתאם לחובתה הכללית לנהוג בהגינות כלפי האזרח. ההלכה קובעת, כי הבטחה מנהלית תהא מחייבת אם התקיימו בה התנאים המוקדמים לגיבושה של "הבטחה" ולא נמצא צידוק חוקי לחזור ממנה, לאחר שקילת השיקולים הרלוונטיים […]

פסק דין עקרוני- עובדי חברה קבלנית חלק א

1 . גלעד גולדברג 2 . לירן דדון 3 . ירון אבהר 4 . שלומי מאיש       המערערים     1 . אורטל שירותי כח אדם בע"מ 2 . התעשיה האוירית בע"מ   המשיבות     בפני:  הנשיא סטיב אדלר, השופט עמירם רבינוביץ, השופט שמואל צור            נציג עובדים מר יצחק הרפז, נציג […]

פסק דין עקרוני- עובדי חברה קבלנית חלק ב

המסגרת הנורמטיבית   [6] חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996  נחקק על רקע הרחבת התופעה של העסקת עובדים באמצעות חברות כוח אדם בענפים בהם דרושים עובדים לעבודות זמניות, וניידות של עובדים, ונוכח ההבדלים בין תנאי העבודה להם זכו העובדים שהועסקו אצל מעסיק באמצעות קבלן כוח אדם לבין תנאי העבודה להם זכו העובדים […]

פסק דין עקרוני- עובדי חברה קבלנית חלק ג

    היקף תחולתו של ההסכם הקיבוצי בענף שירותי משאבי אנוש   [15] לטענת המאבטחים, ההסכם הקיבוצי בענף שירותי משאבי אנוש חל רק על עובדים העונים להגדרה של "עובדים זמניים" כפי המופיע בהסכם. מכיוון שהמאבטחים עבדו תקופה ארוכה בתעשייה האווירית, אין לראותם כמי שעונים על הגדרת "עובדים זמניים" ועל כן ההסכם אינו חל עליהם. מכאן, […]

פסק דין עקרוני- עובדי חברה קבלנית חלק ד

  תשלום עבור ההפסקות   [23] סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה (להלן גם: החוק) קובע לגבי הפסקות ביום העבודה של עובד, כדלקמן:   "20. (א) ביום עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל- ¾ שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות; ביום שלפני המנוחה השביעית וביום […]

פסק דין עקרוני בנושא זכויות פנסיוניות ומעבר בין קרנות פנסיה שונות שניתן בבית הדין הארצי חלק א

תקציר פסק הדין בהליך בעניינם של מר קוריצקי והגב' גלייזר (עע754/05, עע756/05, עע611/06, עע496/06)     לפני בית הדין הארצי הובא עניינם של שני גמלאים אשר צברו זכויות בקרן פנסיה צוברת ותיקה, ולאחר מכן עברו לעבוד בשירות המדינה ממנה פרשו, תוך שהיו זכאים לפנסיה תקציבית, מכוח חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970. על העובדים […]

מופעל באמצעות - WordPress | התחבר | פוסטים (RSS) | תגובות (RSS) | עיצוב תבנית - wpdesigner | תרגום והסבה לעברית - מאסטרגייט |